Privacy STATEMENT

Dit is de privacy statement van DaVinci Groep B.V. (‘Davinci’) met betrekking tot de website Werkenbijdavincigroep.nl (‘Werken bij website’) .

Davinci vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Met dit privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou verwerken en waarom, hoe we jouw privacy beschermen en welke rechten je hebt.

Hoe kan je ons bereiken?

DaVinci Groep B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Postbus 22818
1100 DH Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0)2 05 50 37 50
E-mail: info@davincigroep.nl
Website: https://www.davincigroep.nl/

Functionaris voor gegevensbescherming: Rutgert Oosterhuis
Telefoonnummer: +31 (0)2 05 50 37 50
E-mail: security@davincigroep.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor?

Indien je onze Werken bij website bezoekt, contact met ons opneemt via het contactformulier of solliciteert via het sollicitatieformulier, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Bezoek website: indien je onze Werken bij website bezoekt, bewaren wij informatie over jouw recente bezoeken en jouw surfgedrag langs de verschillende onderdelen van onze website. Voor analysedoeleinden evalueren wij deze informatie om te begrijpen hoe bezoekers van onze website daarvan gebruik maken, zodat wij onze website intuïtiever kunnen maken. Meer informatie hierover vind je in onze cookie statement.

Contact via het contactformulier: indien je contact met ons opneemt via het contactformulier op de Werken bij website, vragen wij de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en jouw bericht. Deze persoonsgegevens zijn nodig om jouw vragen te beantwoorden of contact met jou op te nemen en te onderhouden, bijvoorbeeld in het kader van een open sollicitatie.

Sollicitatie via het sollicitatieformulier: indien je solliciteert via het sollicitatieformulier op de Werken bij website, vragen wij de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, CV (optioneel), jouw bericht (optioneel) en een link naar jouw LinkedIn pagina (optioneel). Deze persoonsgegevens zijn nodig om jouw sollicitatie in behandeling te nemen en contact met jou op te nemen en te onderhouden gedurende de sollicitatieprocedure.

Social media: daarnaast kunnen wij bij sollicitaties – indien dat noodzakelijk en relevant is voor de uitvoering van de functie waarnaar je solliciteert – informatie verwerken afkomstig van openbare zakelijke social media platformen. Denk bijvoorbeeld aan jouw LinkedIn-profiel.

Welke grondslag?

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben de volgende grondslag:

  • Indien je de Werken bij website bezoekt, heeft Davinci een gerechtvaardigd belang om voornoemde persoonsgegevens te verwerken, te weten het optimaliseren van haar website.

  • Indien je via de Werken bij website solliciteert dan wel een contactverzoek achterlaat, heeft Davinci een gerechtvaardigd belang om voornoemde persoonsgegevens te verwerken. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure soepel te laten verlopen en gemakkelijk contact met jou te op te nemen en te onderhouden.

  • Indien van toepassing, is de verwerking noodzakelijk om op jouw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van een (arbeids)overeenkomst met als doel het sluiten van deze (arbeids)overeenkomst (precontractuele maatregelen).

Verstrekking aan derden

Davinci geeft jouw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden. In dat kader maakt Davinci rechtstreeks gebruik van de (hosting)diensten van Google en Squarespace.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook delen met derden indien wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Jouw persoonsgegevens worden overgebracht buiten de Europees Economische Ruimte. Dit gebeurt enkel onder de EU-U.S. Privacy Shield Framework of onder andere waarborgen zoals is toegelaten onder de AVG. Vervolgens worden de persoonsgegevens opgeslagen op een server binnen de Europees Economische Ruimte. Uiteraard hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met deze derden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Bezoek website: gegevens in Google Analytics worden door Google standaard 26 maanden bewaard.

Contact via het contactformulier: de door jou verstrekte persoonsgegevens via het contactformulier op de Werken bij Davinci website verwijderen wij binnen 6 maanden na het laatste contact.

Sollicitatie via het sollicitatieformulier: de door jou verstrekte persoonsgegevens via het sollicitatieformulier op de Werken bij Davinci website worden binnen 4 weken vanaf het moment dat de vacature is vervuld verwijderd. Indien Davinci jouw toestemming heeft verkregen om de gegevens langer te bewaren, dan bewaren we jouw gegevens gedurende één jaar na het verkrijgen van jouw toestemming. Na een jaar stuurt Davinci een bericht voor een verlenging of verwijdering van de gegevens. De door jou verstrekte toestemming kan altijd worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór intrekking daarvan.

Social media: de door ons verkregen relevante informatie via social media zal direct worden verwijderd, dan wel uiterlijk zodra duidelijk is dat Davinci geen aanbod zal doen, dan wel zodra een aanbod voor een dienstverband door de kandidaat is geweigerd. Indien Davinci de informatie wenst te behouden voor andere baanmogelijkheden in de toekomst, dan word je daarover geïnformeerd. Indien je daar bezwaar tegen hebt, dan verwijderen we deze informatie. 

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Om onze Werken bij website en IT-systemen te beveiligen treft Davinci alle passende technische- en organisatorische maatregelen om onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan.

Wij gebruiken cookies op onze website

Davinci maakt gebruik van cookies op de Werken bij website. Welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden lees je in onze cookie statement.

Wat zijn jouw rechten?

Je mag je persoonsgegevens op elk moment inzien, laten aanpassen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking en op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daartoe kan je een verzoek indienen via de contactgegevens zoals onder ‘Hoe kan je ons bereiken?’ vermeld.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek te reageren.

Heb je vragen of een klacht?

Voor vragen of klachten over dit privacy statement kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder ‘Hoe kan je ons bereiken? Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Davinci bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen. De meest actuele en geldende privacy statement is steeds te vinden op onze website. Dit privacy statement is als laatste gewijzigd op 8 februari 2019.